Håndværkere & Service

Du har mulighed for at finde den nærmeste bil til en opgave, dokumenter tid på kundeopgave og opsætte alarmer hvis biler benyttes uden for arbejdstid. Gør det nemt at dokumentere tidsforbrug på en kundeadresse eller find den nærmeste medarbejder til en hasteopgave. Autotracking integrerer til ordrestyring for planlægning af serviceopgaver.

Hent rapporter som giver dig overblik over omkostninger som relaterer sig til din flåde. Du kan få rapporter over tid brugt hos kunderne, chaufførernes kørselsmønstre og meget mere.

Log din tur ved hjælp af vores tracker, dette betyder du altid har dokumentation på hvornår du kom og forlod kunden. Vi gør det let for dig at indsamle, godkende og overføre til jeres økonomisystem, så jeres fakturagrundlag er i orden.

Der er også mulighed for kørebog i historikken med fritekstfelt, hvor chaufføren fx kan skrive sit sagsnummer på opgaven ind.